خرید هایی برای روزهایی که نیاز هست

ارسال شده در دی ۱۵ام, ۱۳۹۵ موضوع خرید از خارج کشور توسط

از وقتی که وارد این کار شدم سال ها می گذرد ولی هر بار که خریداران مختلفی با من مواجه م شوند یاد اولین خرید از سایت های خارجی خودم میو افتم. با اینکه سال های از آن اتفاق می گذرد ولی هر بار که خریدی مشابه آن انجام می دهیم بازهم همان اطره خرید اینترنتی از خارج کشور برایم تداعی می شود. با اینکه خاطره های مشابه زیادی دارم ولی هر بار آن خاطره خرید از سایت آمازون برایم تازگی دارد.

ارسال نظر به
XHTML::
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>